Titti Nordieng – Om

Utforskande

Människans potential och verklighetens natur är intressant ämnen som har utforskats och diskuterats sedan mänskligheten tog sitt första andetag. 

”Jag drivs av en passion som handlar om att utforska livet och vår existens. Jag vill gärna dela mina upptäckter, så att de förhoppningsvis kan inspirera andra som har samma intresse.”

Idag är den virtuella verkligheten en verklighetsmodell som blir alltmer etablerad. Den beskriver vår verklighet som digital och informationsbaserad, ungefär som i vilket datorspel som helst.

”Kvantfysiska experiment indikerar att vi och vår verklighet är lika digitala som vår teknik. Att verkligheten tycks bestå av information och endast existerar genom vår perception. Visst låter det konstigt? Men det tycks fungera så här: Vi tar emot information via våra sinnen och gör vår personliga tolkning av den. Det skapar i sin tur intrycket av att vi existerar i en fysisk värld. Det skulle innebära att vår fysiska verklighet helt enkelt är en illusion, precis som Einstein sa för nästan hundra år sedan.”

Går det överhuvudtaget att förstå verkligheten i sin helhet och förklara motsägelserna inom vetenskap och metafysik utan att tappa tråden och börja gissa?

”Jag utforskar en verklighetsmodell utvecklad av fysikern och forskaren Tom Campbell. Det är en vetenskaplig teori om medvetenhet — My Big TOE.” Åh nej, den handlar inte om en virtuell stortå. Så här ligger det till … TOE (Theory Of Everything) är ett omtalat begrepp inom fysiken, en efterfrågad teori som förklarar vetenskapen och dess paradoxer ur ett helhetsperspektiv.”

Campbells TOE bygger på 40 års forskning och ger oss ett nytt sätt att se på verkligheten — det betyder ett nytt sätt att se på fysiken såväl som människans existens.

Campbells verklighetsmodell tar utgångspunkt i ett större perspektiv än vi är vana vid. Den förklarar och förenar vetenskap och filosofi, fysik och metafysik, sinne och materia, syfte och mening, det normala och det paranormala. De vetenskapliga paradoxerna får sin förklaring och inte nog med det, förutsättningarna för en fredlig värld ökar radikalt. Kan det vara så att vi står inför ett vetenskapligt paradigmskifte som förklarar både meningen med livet och vetenskapens obesvarade frågor?

Kommunikation & Ninetyfive

Titti Nordieng driver den lilla kommunikationsbyrån Ninetyfive AB som erbjuder kommunikation som inspirerar till utveckling inom organisationer och människor. Hon är en högskoleutbildad kommunikatör och diplomerad coach.

Ninetyfive handlar om att använda outnyttjad potential som kan leda till ny förståelse och utveckling. Det handlar också om människans tendens att fastna i gamla hjulspår. Vi tänker cirka 60 000 tankar om dagen och cirka 95 procent av dessa tankar är desamma som igår. Om vi fortsätter att tänka på samma sätt missar vi möjligheten att skapa nya idéer och utveckling – inom organisationer och människor.

”Du undrar kanske, hur kommunikation kan stödja organisationsutveckling? Jo, den kan till exempel stödja digitaliseringen i stora företag, eller hjälpa medarbetare att förstå affärsplanen på en personlig-, team- eller företagsnivå, eller till och med skapa nätverk och produktiva samarbeten som hjälper människor att göra medvetna val på jobbet.”

Som kommunikationsansvarig har Titti Nordieng framgångsrikt kommunicerat tekniska utrullningar över hela världen.

Titti Nordieng

“Att hitta ord och story-telling kring det vi uppfattar abstrakt, är en viktig del av min kommunikation. Vi kan alla förstå det mesta om vi bara gör det begripligt.”