HUR FUNGERAR VÅR VERKLIGHET?

VILKA ÄR VI?

VAD GÖR VI HÄR?

Hej, vem är du?

På den här siten utforskar vi hur vår verklighet fungerar ur både ett vetenskapligt och ett personligt perspektiv. Det roliga är att det du nu kommer att läsa har potential att vända upp och ned på det du lärt och ge ditt liv ett djupt syfte. Okej, det kanske låter lite överentusiastiskt, men oroa dig inte, vi tar det i små steg. Fast innan vi fortsätter … vem är du och hur vill du gå vidare?

”Jag är inte så intresserad av vetenskap. Tar hellre en enkel sammanfattning med fokus på inre utveckling”

Börja med den här videon för en snabb överblick. Därefter kan du hoppa till sektionerna Meningen med livet och Den inre evolutionen där du kan utforskalivets mening och dess samband med personlig utveckling.

”Jag vill ha en sammanfattning”

Fortsätt bara att läsa och använd de blå faktaknapparna när du vill fördjupa dig i mer detaljer.

”Ge mig fakta och detaljer”

Då kan du gå igenom siten uppifrån och ned. Håll särskild utkik efter de blå faktaknapparna som länkar till fördjupande information.

Livet som Avatar

Har du någonsin haft känslan av att du befinner dig i ett spel där du gör ditt bästa för att göra val som tar dig framåt så du utvecklas i spelet? Eller lite som filmen Truman Show. Och bakom kulisserna finns en produktionsledare som ger dig utmaningar och poäng.

.

“Men va … skulle det här vara en indikation på att vi lever i en virtuell verklighet?”
“Japp, det börjar bli svårt att argumentera mot den möjligheten. Men låt oss gå vidare, det här är bara början…

En verklighet av information

Kvantfysiska experiment pekar på att vi och vår verklighet är lika digital som vår teknik. Att verkligheten tycks bestå av information och endast existerar genom vår perception. Visst låter det konstigt? Men det tycks fungera så här: Vi tar emot information via våra sinnen och gör vår personliga tolkning av den. Det skapar i sin tur intrycket av att vi existerar i en fysisk värld. Det skulle betyda att vår fysiska verklighet helt enkelt är en illusion, precis som Einstein sa för nästan hundra år sedan. Men nu är det 2000-tal och vi håller precis på att utforska fakta som har potential att ta mänskligheten mot ett paradigmskifte … ett nytt sätt att se på människan och verkligheten som kan leda till en bättre ’virtuell värld’.

.

Vår mainstream-vetenskap säger att vi lever i en objektiv fysisk verklighet där materia är fundamentalt. Men att vår verklighet skulle bestå av information är däremot en teori som alltmer stöds av universitetens fysikinstitutioner världen över, för experimenten kan inte förklaras på något annat sätt. Det spekuleras en del kring vad som i så fall genererar den virtuella verkligheten. För den kan inte simulera sig själv. Så vilka är spelarna och var finns servern?

 

Nu är det dags att presentera fysikern, författaren och medvetenhetsforskaren Tom Campbell

My Big TOE – en teori om allt

Tom Campbell har utvecklat en vetenskaplig teori om medvetenhet, My Big TOE. Åh nej, den handlar inte om en virtuell stortå. Så här ligger det till … TOE (Theory Of Everything) är ett omtalat begrepp inom fysiken, en teori som Einstein eftersökte redan på sin tid. Det är en efterfrågad teori som förklarar vetenskapen och dess paradoxer ur ett helhetsperspektiv. Campbells TOE bygger på 40 års forskning och ger oss ett nytt sätt att se på verkligheten — det betyder ett nytt sätt att se på fysiken såväl som människans existens. Hans verklighetsmodell tar utgångspunkt i ett större perspektiv än vi är vana vid. Den förklarar och förenar vetenskap och filosofi, fysik och metafysik, sinne och materia, syfte och mening, det normala och det paranormala. Det betyder att de vetenskapliga paradoxerna får sin förklaring och att förutsättningarna för en fredlig värld och en mer positiv inställning till livet ökar radikalt.

Den 17 juni 2017 publicerade Campbell och hans forskarteam en serie expertgranskade kvantfysiska experiment, på International Journal of Quantum Foundations, som har potential att skapa belägg för att vår verklighet är virtuell och därmed informationsbaserad.

Fysikern och medvetenhetsforskaren Tom Campbell, har arbetat i framkant inom vetenskap och teknik på NASA (National Aeronautics and Space Administration), American National Missile Defense (NMD) och Monroe Institute. Som tidigare nämnts  har han utvecklat en vetenskaplig teori om medvetenhet. Med utgångspunkt i denna teori menar Campbell att det är dags ta ett steg vidare och genom kvantfysiska experiment testa hypotesen om vår verklighet är simulerad, med andra ord om den är virtuell och består av digital information.

Den 17 juni 2017 publicerade Campbell och hans forskarteam en serie expertgranskade kvantfysiska experiment, på International Journal of Quantum Foundations. Han grundade även den ideella  organisationen CUSAC (Center for the Unification of Science And Consciousness). Experimentens resultat har potential att skriva om vetenskapen i allmänhet och fysiken i synnerhet samt ge entydiga belägg för att verkligheten är virtuell och därmed informationsbaserad. Det skulle i sin tur öppna dörren för ett nytt vetenskapligt paradigm.

Campbells experiment genomförs av ett team kvalificerade forskare vid ett amerikanskt västkustuniversitet som har ett årslångt kontrakt med CUSAC för att utföra experimenten. Det förberedande arbetet är igång, utrustning testas för att det första experimentet ska kunna utföras i år.

När resultaten blir tillgängliga, oavsett hur de utfaller, kommer Campbell att publicera dem i sina forum (t ex YouTube och CUSAC webbplats).

 

 

Avatarerna och spelarna

Parallellen till dataspel ligger nära till hands. Det är även den metafor Campbell använder för att förklara sin teori. Så låt oss ta steget in i spelet. Det skulle innebära att både våra kroppar och verkligheten är virtuella. Här uppstår frågan om vem som spelar oss? Eftersom Avatarerna befinner sig i den här fysiska verkligheten blir den logiska följden att spelarna och spelservern befinner sig utanför vår fysiska verklighet, för det är så en virtuell verklighet fungerar. Så om spelaren och servern inte är fysiska vad är de då?

Enligt Campbells teori är både spelaren och servern medvetenhet. Det skulle betyda att vår medvetenhet är uppkopplad mot en individuell dataström som kommer från en server. Denna dataström definierar vår kropp och verklighet via våra sinnen. Vi tar emot och tolkar information som ger oss synintryck, hörsel, lukt och känsel. Vi (i form av medvetenhet) upplever att vi har en kropp i en verklighet.

Ur det här perspektivet är det inte vår virtuella hjärna utan vår medvetenhet som är spelaren som fattar beslut om vilken lunchrätt vi ska välja eller om vi ska säga upp abonnemanget på Netflix. Det här synsättet skulle även förklara problemet med att hjärnan inte tycks producera medvetenhet.

Spekulationerna är flera i debatten om vår virtuella verklighets existens. Entreprenören Elon Musk är inte ensam om sitt antagande om att människans ”spelare” skulle befinna sig i en mer avancerad civilisation. Frågan är bara vem som skulle ha tålamod att spela dessa jordiska Avatarer 24/7 och se till att de går på toaletten, sover, stirrar på en skärm på jobbet eller ligger stilla i sängen när de har influensa? Det låter varken som ett meningsfullt eller spännande spel.

Inte heller stöter vi på frysta människor i vänteläge vars spelare tagit en paus. Att andra civilisationer skulle spela oss är även en funktionell omöjlighet då både spelservern och spelarna måste befinna sig utanför Avatarernas och spelets verklighet, alltså inte på en annan planet i samma fysiska universum. Men om vi låter vår medvetenhet bli spelaren faller bitarna på plats. Den är inte fysisk och därmed inte en del av den fysiska verklighet vi upplever att vi är i.

Professor Edward Fredkin talar om den ultimata datorn som källa för simuleringen. Han menar att den finns utanför vårt fysiska universum:

”… den är på en annan plats. Om tid, rum, materia och energi alla är konsekvenser av informationsprocessen som körs på den ultimata datorn då är allt i vårt universum representerat av den informationsprocessen. Den plats där den ultimata datorn är, och driver denna process, väljer vi att kalla ”Annan” (eng. Other).”

Fysikern John Wheeler, som definierade begreppet svarta hål, har även gjort upphov till det välkända uttrycket ”it from bit” som definierar verkligheten som digital. Han drar i den här formuleringen en gräns mellan den fysiska verkligheten och dess informationskälla.

”It from bit” symboliserar tanken att varje del av den fysiska världen har i grunden – en mycket djup botten, i de flesta fall – en immateriell källa och förklaring; det vi kallar verklighet uppstår ur positionerande ja-nej-frågor samt registrering av framkallande svar; kort sagt, att allt fysiskt bygger på information samt att detta är ett deltagande universum.”

Den ungersk-amerikanske fysikern och nobelpristagaren Eugene Wigner förutspådde att vårt utforskande av den yttre världen kommer att leda till den vetenskapliga slutsatsen att innehållet i vår medvetenhet är den ultimata universella verkligheten:

”It will remain remarkable, in whatever way our future concepts may develop, that the very study of the external world led to the scientific conclusion that the content of the consciousness is the ultimate universal reality.”

Fysikern Albert Einstein hade många tankar om vår verklighet. I ett av sina citat säger han att verkligheten är en illusion:

”Reality is simply an illusion, though a very persistent one.”

Campbell går ett steg längre och menar i sin teori att det är medvetenhet som är källan för simuleringen, vilket skulle betyda att vår verklighet genereras av medvetenhet.

Okej, nu är det dags att vända upp och ner på allt, för att se om denna teori kan ge mänskligheten ett nytt perspektiv som kan leda till en mer kärleksfull värld.

 Meningen med livet

En virtuell verklighet skapas av digital information. Det skulle innebära att medvetenhet består av digital information och fungerar som det bakomliggande system som genererar vår fysiska verklighet. Campbell benämner det som ett medvetet, socialt, avgränsat informationssystem där vi alla ingår i form av enskilda enheter i ständig interaktion. Men vänta lite … här uppstår en väsentlig fråga: Hur utvecklas och överlever informationssystem? Svaret är uppenbart när vi hör det: Genom att skapa information! Och nu närmar vi oss den sannolika källan till vår existens – information i evolution.

Kan det vara så att Campbells teori besvarar den upprepade frågan om meningen med vår existens? Vi kanske kan skönja ett syfte som handlar om att ta hand om vår personliga utveckling, den inre evolutionen. Den tycks dessutom bidra i utvecklingen av ett gigantiskt medvetenhetssystem där vi alla ingår.

I det här resonemanget finns en sannolik förklaring till varför vår verklighet tycks vara designad som ett spel som levererar utmanande upplevelser. De triggar oss att göra val och uppleva dess konsekvenser, vilket får oss att utvecklas eller ’levla upp’ som gamers säger. Kan det vara så att val som handlar om omsorg om andra får oss att växa och främjar evolutionen av vår medvetenhet och att vi funktionellt sett då skapar information i det underliggande medvetenhetssystemet? Om vi vänder på det, skulle självcentrerade rädslobaserade val inte bara skapa oreda i den virtuella verklighet vi upplever, utan även i den medvetenhet vi alla tycks vara delar av.

Okej, vad skulle du säga om du fick följande erbjudande…

Ge bort en minut av ditt liv, under denna minut kommer du att leva 10.000 komprimerade liv. Varje liv kommer att vara runt 80 år och dessa liv och den samlade effekten av dem kommer att stärka alla dina positiva egenskaper så att du verkligen blir ditt riktiga jag i din fulla potential. Du skulle bli av med all rädsla som skapar irritation, osäkerhet, stress, negativitet, oro, ångest, dömande och dess likar. Istället skulle du bli stark, kärleksfull, säker, glad, omtänksam, trygg, tacksam och tålmodig.

Skulle du säga ja till ett sådant erbjudande?

Det här är naturligtvis ett sätt att dra principen med den virtuella verkligheten till en extremt utvidgad logisk följd. Men om vi hade möjlighet att göra detta så skulle vi säga ja, eller hur?

Förresten vänta … det kan vara en bra idé att läsa avsnittet ovan några gånger till eftersom det är lite svårare att svälja än choklad. 

Den inre evolutionen

Kampen mellan gott och ont och strävan efter inre mognad har alltid varit ett grundläggande tema i människans utveckling och berättelser. Mycket tyder på att det är en utveckling som kan leda från rädsla till kärlek. Men vad är kärlek? Campbell beskriver kärlek som motsatsen till rädsla. Han menar att kärlek handlar om andra, inte om jaget. Kärleken uttrycker förståelse och omsorg om andra. Den skapar samarbete och glädje. Kärlek är en äkta intention om att ge och bidra. Hur skulle det bli om vi väljer att anta utmaningen att utvecklas mot kärlek, som tycks vara livets eleganta syfte.

Men hur var det nu med rädslan? Tänk om rädslorna vi bär på gör att vi inte är allt det vi kan vara. Är det inte dags att undersöka rädslan närmare för att se hur vi kan göra oss av med den?

Rädsla är för många ett tecken på svaghet. Vi kanske ser på den med en smula förakt och tänker att den bara gäller andra, när den egentligen finns hos oss alla. Vi kanske tänker att rädslan endast hälsar på när vi ser på skräckfilm eller vistas på höga höjder. Men tänk om större delen av de val vi gör varje dag styrs av våra rädslor? Val som försämrar kvalitén på vår medvetenhet och begränsar oss. Det låter kanske konstigt, men rädslan är en klurig figur som gömmer sig bakom många skyddande lager. Kanske anar vi ändå att rädslan är den underliggande kraften bakom den negativitet som kan göra oss krävande, behövande, beroende, självcentrerade, irriterade, dömande, kontrollerande, osäkra, arroganta, kränkta, dominanta, utplånande, stressade, manipulerande, ältande, utnyttjande och dess likar. Men den allra tydligaste indikatorn på rädsla är själv-centrering. Att de intentioner vi har i livet i första hand handlar om oss själva … min tid, mina behov, min karriär, mina saker. Vi har en livsstil som går ut på att behöva och skydda istället för att bidra.

Rädslan existerar i form av en unik blandning med begränsande mönster hos varje människa. De kan upplevas som reella hot mot oss, men egentligen är de bara uppförstorade papperstigrar som fått för mycket plats och fastnat i våra tankar och känslor.

Mental fitness program

Ett lekfullt och enkelt sätt att skaffa dagliga rutiner för rädsloarbete är ett sexveckorsprogram utvecklat av Positive Intelligence® som varmt rekommenderas Tom Campbell. Programmet fungerar likt ett mentalt Bootcamp med dagliga övningar som på sikt reducerar våra rädslor och stärker våra positiva sidor som glädje, kraft, välbefinnande och kreativitet.

Du kan beställa programmet genom Titti Nordieng, Ninetyfive, och påbörja din inre upptäcktsresa.

Tom Campbell rekommenderar Positive Intelligence-programmet …

Tro inte på något

Du kanske tycker att det du läst hittills på den här webbplatsen låter ganska otroligt, eller så tycker du att det låter alldeles för fantastiskt för att vara faktabaserat.

Vad du än tänker, tro inte på det du läser här! Men förkasta det inte det inte heller som nonsens. Istället kan det vara en bra idé att vara både öppen och skeptisk och att utföra egna verklighetsexperiment. Så snart vi börjar tro på saker är det lätt gjort att vi stänger dörren för nya insikter och kör fast. ”Är det sant eller falskt?” är kanske inte den mest relevanta frågan, utan ”Är den här informationen användbar för min utveckling och min förståelse av verkligheten?”

Genom att utforska verklighetens natur med en öppen och skeptisk approach kommer vi sannolikt att utveckla en livsstil där insikter och utveckling är i fokus.

True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us.
Socrates

Kan det vara så att Sokrates visdom kan visa vägen mot en mer utforskande och öppen livsstrategi? Det skulle innebära att vi behöver utrusta oss med mycket mod, uthållighet och motivation och lämna det svartvita kategoriska tänkandet för att gå in i en grå zon. Vi skulle även behöva lämna vår tro på hur allt fungerar. Vi skulle bli fria att söka ny kunskap och pröva den i våra liv. Vi skulle leva med både frågor och osäkerhet till vi hittar svar som relaterar till vår egen erfarenhet och leder vår utveckling framåt. Vi skulle inte separera kunskap som sann / falsk eller rätt / fel. Vi skulle betrakta information och företeelser som mer eller mindre sannolika. I stället för att strida om vem som har rätt eller fel skulle vi ställa frågor, dela information och upptäcka saker tillsammans med andra.

“Jag heter Titti Nordieng och har utforskat Campbells verklighetsmodell i flera år. Det har varit så användbart att det vore dumt att inte dela den med dig. För mig vände den upp och ned på det mesta … och det var välbehövligt.”

Titti Nordieng driver den lilla kommunikationsbyrån Ninetyfive ABär en högskoleutbildad kommunikatör och diplomerad coach.

”Att utforska verklighetens natur och människans potential är bland det mest spännande jag vet och jag hoppas att den här siten ger dig inspiration och motivation att ta det symboliska steget in i det digitala spelet. Kanske upptäcker du en ny approach till livet som ger det djup mening … en livsstil som tenderar att flytta inre utveckling och omsorg om medmänniskor överst på bucket-listan.

Hör gärna av dig om du vill engagera mig i ett sammanhang då vi tittar närmare på Campbells verklighetsmodell och hur den applicerar i våra liv eller om du vill veta mer om Positive Intelligence programmet. Eller om du bara vill komma i kontakt och samtala om de här frågorna i största allmänhet. Det vore väldigt kul att höra hur du tänker om det här.

Innehållet på den här siten är baserat på Titti Nordiengs personliga tolkning av Tom Campbells verklighetsmodell My Big TOE. Använd gärna länkarna I sektionen om Tom Campbell för att lära mer, direkt från källan.